Info til kræmmere

Kære kræmmere

Udendørssæsonen er godt i gang og kræmmerudvalget for Høgild Marked er i gang med forberedelserne til årets marked. Vi vil gerne give dig muligheden for at tilmelde dig vort marked d. 7. og 8. september 2019.

Der vil ske en lille justering af pladsen i år i forhold til sidste år. Hvis du har forhåndstilmeldt dig i 2018 vil din plads være til rådighed og du vil blive kontaktet af vores tilmeldingsansvarlige vedr. din bestilling og betaling. Du kan se vores plads plan, som den så ud i 2018, på vores hjemmesiden.

Der er stadig ledige pladser. Pladsen vil først blive fastlagt tæt på markedet for at vi som arrangører har mulighed for at tilpasse pladsen efter ønsker, varer eller praktiske forhold. Vi forbeholder os ret til små ændringer eller at afvise bestillinger ved enkelte varetyper eller andre forbehold. Vi vil kun gøre dette når der ikke findes andre muligheder.

Det er vigtigt med flere forskellige plads ønsker for at kunne efterkomme ønsker bedst muligt. Ønsket om en bestemt plads kunne eksempelvis være gode naboer/genboer på pladsen, læ for vind og vejr, støj eller lign. Vi kan ikke garantere alle ønsker eller tidligere aftaler, men vi vil gøre alt, for at tilfredsstille vores kræmmeres ønsker. Tilmeldingsblanket kan findes på vores hjemmeside (www.hogildmarked.dk. ) eller kontakt per mail (hogildmarked@gmail.com). Send venligst forhåndstilmeldingen retur eller kontakt hurtigst muligt til os for at sikre din tilmelding og muligheden for en specifik plads:

Høgild Marked
Kæruldvej 6
7400 Herning

Eller kontakt os på:

Mail: hogildmarked@gmail.com

Tlf. 97149542.
Træffetid: Hverdage kl.17-21 – telefonen er åben fra ca. 10. februar 2019
Weekender kl.13-18

Vi følger myndighedernes krav, hvilket betyder at brandregler angående facadelængder, brandveje og afstande overholdes. Dette betyder at campingvogne kun må placeres på stadepladser med min. 10 facademeter til gavn for vore gæsters sikkerhed og de gældende regler.

Ved tilmelding ønskes stadepladsgebyret indbetalt til vores konto hurtigst muligt for at sikre jeres pladsbestilling. Reg. nr. 9873 Konto nr. 873 01 659 52. Specielle aftaler kan laves men kun ved personlig kontakt pr telefon eller mail. Hvis betalingen ikke har fundet sted inden aftalte tidsfrist, forbeholder vi os ret til at ophæve forudgående aftaler og sælge pladsen til anden side. Når vi ønsker betaling før markedet, er det af hensyn til etableringen af pladsen. Samtidigt giver det os mulighed for at undgå at kræmmere med samme varer placeres sammen mod deres ønske, så oplys altid præcist hvad du handler med ved tilmelding.

Igen i år serverer vi mad i teltet for kræmmere og hjælpere fredag aften. Menuen vil blive offentliggjort senere på vores hjemmeside, så kom og hyg jer med kolleger, stil sulten og tørsten. Mad billetter til fredag kan forudbestilles og betales sammen med jeres stadeplads. Rest billetter kan evt. købes på dagen i infovognen. Lørdag vil der også blive solgt spisebilletter i infovognen efter først til mølle princippet.

Der er i vores telt totalt rygeforbud. Der vil lørdag aften, være kontrollører som en ekstra sikkerhed, for vores gæster. Samt vagter på pladsen fredag og lørdag nat fra kl.00-06. Vi har gode toilet- og badeforhold, ro om natten, gratis kaffe og rundstykker lørdag og søndag morgen.

Husk at arbejdet udføres af frivillige. Der kan derfor først opstilles fra torsdag kl. 17 til senest kl. 21, fredag fra kl. 8 til kl. 22 og lørdag fra kl. 6 til kl. 09.30, hvor markedet starter. Andre tidspunkter KUN efter aftale pr. telefon, 97 14 95 42. For at sikre korrekt pladsanvisning foretages dette kun af personalet i infovognen på markedspladsen. Det er derfor vigtigt du henvender dig i infovognen som det første, når du ankommer. Der er først garanti for toiletter og el fra fredag middag.

Vær opmærksom på, at du først må forlade pladsen efter kl. 16.00 søndag, hvor markedet lukker og slukker for i år.

Med venlig hilsen
Formand
Martin Olesen
Høgild Marked
Kæruldvej 6
7400 Herning