Heste og Smådyrshandlere

Til Høgilds marked kan tilføres heste- og smådyr indtil lørdag kl. 10.00.

Herefter lukkes for tilførsel og der vil blive udført dyrlægetilsyn med de tilførte dyr.

Ved ankomst skal henvendelse ske til information for registrering.

Klovbærende dyr må ikke tilføres markedet

Ved omsætning af levende fjerkræ skal fødevareregionens registreringsblanket forevises. Ligeledes skal optegnelser over købte og solgte dyr afleveres ved afrejse. Der opkræves depositum kr. 50 ved ankomst som tilbagebetales ved aflevering af registreringsblanketten.

Fjerkræ skal være oprindelsesmærkede. Dyrlægens anvisninger skal følges, ellers vil bortvisning blive iværksat.

Markedet sørger for mulighed for vand og foder til heste.

Tilførsel er gratis såfremt der ikke sælges andet fra pladsen

Ved ankomst skal anvisninger fra den ansvarlige for området følges med hensyn til placering.

Der skal foretages forhåndstilmelding af smådyr. Tilmeldingsblanket kan findes på vores hjemmeside (www.hogildmarked.dk. ) eller kontakt per mail (hogildmarked@gmail.com). Send venligst forhåndstilmeldingen retur eller kontakt hurtigst muligt til os for at sikre din tilmelding og muligheden for en specifik plads:

Høgild Marked
Kæruldvej 6
7400 Herning

Eller kontakt os på:

Mail: hogildmarked@gmail.com

Tlf. 97149542.
Træffetid: Hverdage kl.17-21 – telefonen er åben fra ca. 10. februar 2019
Weekender kl.13-18